Sniedzam konsultācijas:

par piemērotas dārza telpas izveidi

par augu piemērotība dažādām vietām un apstākļiem, augu augšanas īpatnībām


Izbraukumi pie klienta - esošās situācijas apzināšana, raksturošana un ieteikumi tālākām darbībām 


 .