Sniedzam konsultācijas:

  • par piemērotas dārza telpas izveidi
  • par augu piemērotība dažādām vietām un apstākļiem, augu augšanas īpatnībām


Izbraukumi pie klienta - esošās situācijas apzināšana, raksturošana un ieteikumi tālākām darbībām