Zari un čiekuri

SKUJU KOKU ZARI

Zari tiek svaigi griezti un sagatavoti pēc pasūtījuma. Atkarībā no vēlamā daudzuma, zari jāpasūta vismaz dienu iepriekš.

Sudrabegļu zari - 1,30 eiro/kg

Baltegļu zari - 1,50 eiro/kg

Priežu un dažādu kadiķu zari - 1,20 eiro/kg

Tūju un parasto egļu zari - 1,00 eiro/kg.
ČIEKURI
 .